Hakkımızda

İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 2006 yılından bu yana çalışmaktadır.

 

İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre;

 

Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde

Afet bölgelerinde

Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir.