Paylaş sevindir

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yapmış olduğu çalışmaları İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı’dan dinledik. Başkan Tatlı, İHH’nın 26 yılın verdiği tecrübe ile bu yılki Kurban Bayramında yine mazlumların yanında olacağını belirterek, ‘Paylaştığın senindir, paylaş sevindir’ sloganıyla kurbanların dünyanın 103 ülkesine ulaştırılacağını söyledi. Röportaj: Ersoy İŞİTMEZ

Eklenme:12 Ekim 2018 / Cuma 12:26:46
A A
/ 500 Kez Okundu

İHH NE ZAMAN KURULDU VE AMACI NEDİR?

İHH İnsani Yardım Vakfı 1992 yılında gönüllü faaliyetlerle kuruldu, 1995 yılında kurumsallaştı. Vakfımız bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç veya açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmaktadır.

 

ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ ALABİLİR MİYİZ?

Vakfımız bünyesinde yapılan tüm çalışmaları yerinde görebilir, inceleyebilir, ilgili birimlerden bilgi edinebilirsiniz. Bağışların nerede ne şekilde değerlendirildiği, hayata geçirdiğimiz projelerimizin iç denetimlerinin nasıl gerçekleştiği, yardımları yaparken uygulanan kriterler ve çalışma ilkelerimiz gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca vakfımızın tüm çalışmaları üç aylık periyotlarla yayımladığımız faaliyet bültenimizle kamuoyuna duyurulmaktadır.

 

Hazırlanan raporlarımız tüm bağışçı ve gönüllülerimizin yanı sıra resmî ve sivil ilgili kuruluşlara ulaştırılmaktadır. Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde proje ekipleri içerisinde toplumumuzun saygın kanaat önderleri, gazeteciler ve medya mensupları da görev almakta, çalışmalarımız bu kişiler tarafından yerinde gözlemlenmektedir.

 

İHH’NIN BİR CEMAAT- PARTİ VEYA BİR GURUPLA BAĞLANTISI VAR MI?

Vakfımızın herhangi bir cemaat, ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır. Vakfımız İslam’ın vakıf müessesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur. Kuruluşumuzun amacı; nerede olursa olsun aç veya açıkta kalmış muhtaç durumdaki tüm insanlara yardım ulaştırmaktır.

 

Bunu yaparken insanları muhtaç duruma düşüren insan hakları ihlallerini, savaşları, işgalleri vb. önleyici bir rol de üstlenmeye çalışılmaktadır. Toplumun tüm kesimlerinden kişiler İHH’nın üyeleri ve bağışçıları arasında yer almaktadır.

 

İHH SADECE YURT DIŞI YARDIMLARI MI YAPIYOR?

İHH İnsani Yardım Vakfı hem yurt içinde hem yurt dışında yardım faaliyetleri yürütmektedir. Ancak İHH, özellikle savaş ve doğal afet yaşanan kriz bölgelerine yardım ulaştırmak amacıyla kurulmuş bir vakıf olduğundan önceliğini bu tür sorunların yaşandığı yerlere vermektedir. Bilindiği gibi yardım kuruluşları savaş vb. kriz yaşanan bölgelerdeki riskler nedeniyle buralarda faaliyette bulunmakta zorlanmaktadır.

 

İHH özellikle bu bölgelerde tecrübesi olan ve buralarda çalışan bir kuruluştur. Ancak vakfımız bu coğrafyaların yanı sıra yoksulluk yaşanan bölgelerdeki insanlara da yardım ulaştırmakta ve buralarda da kalıcı projeler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede yurt içinde doğal afet, fakirlik vb. sebeplerle sıkıntı yaşayan insanlara da yardım edilmekte ve düzenli olarak gıda, giysi ve ilaç yardımları yapılmaktadır.

 

YARDIM ÇALIŞMALARINIZ SADECE MÜSLÜMAN TOPLUMLARI MI KAPSIYOR?

Vakfımız yardım çalışmalarında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamaktadır. En önemli önceliğimiz insandır. Ancak bugün savaş ve işgal yaşayan topluluklara bakıldığında bu bölgelerin yoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeler olduğunu görülebilir.

 

Çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmek şeklinde belirmiştir. Örneğin kıtlık nedeniyle Afrika’ya yardım götürüldüğünde Müslümanların yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup olanlara da yardım edilmektedir. Katrina Kasırgası'nın yanı sıra İtalya, Haiti, Japonya, Filipinler ve Nepal depremlerinde yaptığımız yardım çalışmaları bu anlayışımıza örnektir.

 

MALUMUNUZ KURBAN BAYRAMI YAKLAŞTI, İHH'NIN KURBAN ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİLER VEREBİLİR MİSİNİZ?

Kurban sözlükte ‘yaklaşmak’, ‘Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey’ anlamlarına geliyor. Kurban, dinî bir terim olarak ise ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı, Kurban Bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Akıllı, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere bir şekilde yardımda bulunmuş hem de Cenab-ı Hakk’a yaklaşmış olur.

 

KURBANLARINIZ NASIL KESİLİYOR?

Kurbanlarını vekâlet yoluyla İnegöl İHH İnsani Yardım Derneğine gönderen hayırseverlerimiz, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale, kredi kartı ile veya dernek merkezine bizzat gelerek elden, internet üzerinden online bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırır.

 

Gelen kurban bedelleri bağışçıların talebi doğrultusunda, Vakfımız tarafından kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır. Kurbanlıklar İHH görevlilerince çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır.

 

Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra, kurban sahiplerine kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunuruz. Kurban vekaleti sorgulama sistemimiz sayesinde kurbanınızın nerede kesildiğini öğrenebilirsiniz.

 

KURBANDA ULAŞILMAK İSTENEN TEMEL HEDEFLER NELERDİR?

İHH kurban çalışması yaparken öncelikle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel maksadın Allah’ın rızasına ermek olduğu bilinciyle hareket ediyor. Bu bilinçle gerçekleştirdiği çalışmalarında özellikle dikkat ettiği hususlar ise şunlardır: Hayırseverlerin kurban ibadetlerini yerine getirmelerinde aracı olma. Bayramı milyonlarca kardeşimizle onlarca ülke ve bölgede beraber eda ederek bir ümmet buluşması gerçekleştirme. İslam coğrafyasının farklı noktalarındaki insanlar için bir moral, motivasyon ve yaşama sevinci olabilme.

 

Kurban çalışmasıyla misyonerlerin çalışmalarına karşı bir panzehir etkisi oluşturabilme. Bölgelerdeki gelişmeleri, kardeş coğrafyalarda yaşananları yerinde gözlemleyebilme, gelişmeleri takip edebilme. Bölgelerdeki ihtiyaçları yerinde gözlemleyerek sorunların çözümü için gerekli olan projeleri oluşturarak hayırsever Müslümanların bilgisine sunabilme. İhtiyaç sahibi insanlara kurban eti sunma.

 

İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLAR NASIL BELİRLENİYOR?

İHH’nın çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projeleri devam etmektedir. Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır.

 

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dağıtım programında ilk sırada mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar, medreseler ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır.

 

İHH KURBAN BÖLGELERİNİ TESPİT EDERKEN NELERE DİKKAT EDİYOR?

Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

 

KESTİĞİMİZ KURBANIN FOTOĞRAFLARINI YOLLAYABİLİYOR MUSUNUZ??

Hayır böyle bir çalışma yapma imkanını bölgelerdeki şartlardan dolayı bulamıyoruz. Dağıtım yapılan bölgelerdeki temsili fotoğrafları web sitemiz üzerinden görebilirsiniz. Kesim bilgisini bıraktığınız cep telefonu numarası üzerinden size SMS ile ulaştırabiliyoruz.

 

YARDIM KURULUŞLARINA VEKÂLET VERİLEBİLİR Mİ?

Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen çeşitli vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına ve usulüne uygun bir şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir diğer kısımlarını doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum olmasıdır.

 

KURBAN KESİMİ İÇİN GEREKLİ OLAN VEKÂLET KONUSU NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini İHH İnsani Yardım Vakfı’na ulaştırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekalette de asıl olan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere İHH’ya başvuran hayırsever, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyandır

 

BU SENE KURBAN FİYATLARI NE KADARDIR?

Bir kurban hissesinin bedeli 750 TL’dir. Buna tüm organizasyon masrafları da dahildir. Kurban bedeli 750 TL olduğundan bundan daha az verilecek miktar bir kurban bedeli için yeterli olmayacaktır.

 

İHH KURBAN FİYATLARINI NASIL BELİRLİYOR?

Kurban fiyatları, tahmin edilebileceği gibi dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Kimi bölgelerde Türkiye’deki fiyattan daha düşük, kimilerinde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan kurban bağışlarının artacağı, buna karşın fiyatların yüksek olduğu yerlere yapılan kurban bağışlarının azalacağı tahmin edildiğinden İHH, stratejik olarak bütün bölgelerden kurban fiyatlarını alıp ortalama bir fiyat belirlemektedir.

 

Tek fiyat uygulamak, fiyatların düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları engelleyeceği gibi her bölgeye ihtiyaç oranında kurban eti götürebilmeye de olanak sağlamaktadır. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu halde kurban fiyatları yüksek olduğu için bağış alamayacak veya çok az bağış alacak birçok bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranında kurban gönderilebilmektedir.

 

KURBAN KESİM MAKSADIYLA HER BÖLGE İÇİN TEK FİYAT BELİRLENMESİ CAİZ MİDİR?

Vakfımız, dünyanın birçok bölgesindeki organizasyon ağı sayesinde kurbanlık satın alımlarını önceden yapmaktadır. Daha önceden satın aldığı bu kurbanlıkları kurban vekâleti vermek isteyenlere kendi belirlediği fiyatla temin etmektedir. Kurban fiyatı belirlenmesinde ‘ortalama fiyat’ tespit etmenin ve tespit edilen miktarı tahsil etmenin fıkhen bir sakıncası yoktur.

 

KİŞİ KURBANINI DİLEDİĞİ YERDE KESTİREBİLİYOR MU?

Hayırseverler kurbanlarını İHH’nın belirlemiş olduğu ülkeler içerisinden dilediklerinde kestirebilirler. Fakat kesim bölgelerini belirlemeyi İHH yetkililerine bırakmaları, belli bölgelerdeki yoğunlaşmayı önleme adına daha uygun olmaktadır.

 

VEKÂLET VEREN KİŞİ KURBANININ KESİLDİĞİNİ NASIL ÖĞRENİYOR?

Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisini İHH İnsani Yardım Vakfı’nca cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar vasıtasıyla öğrenebilmektedirler. Bölgelerde kurban kesimleri tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler tarafından İHH vakıf merkezine kurban kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde bilgi ulaştırılmaktadır. Bu bilgilendirmenin ardından kurbanını kestiren kişilere kurbanlarının kesildiğine dair kısa cep mesajları gönderilmektedir.

 

KURBAN BAĞIŞI EN SON HANGİ GÜNE KADAR YAPILABİLİYOR?

İnegöl'de derneğimiz bayramın birinci günü ve ikinci günü sabah saat 09.00- 19.00 'a kadar açık olup bağışlar kabul edilecektir. İnternet üzerinden de Kurban bağışları bayramın ikinci günü saat 23.59’a kadar yapılacaktır.

 

KURBAN KESİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Kurban kesimi bayramın ilk günü bayram namazından sonra başlamakta ve bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar tamamlanmaktadır.

 

KURBAN YERİNE SADAKA VERMEKLE BU İBADET YERİNE GETİRİLMİŞ OLUR MU?

Fıkhi hükmü ister vacip ister sünnet olsun; kurban ibadeti belirli şartları taşıyan hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilir; kurban bedelini yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz. Şüphesiz Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslüman’ın önemli vazifelerinden biridir. Ancak bu iki ibadetten birinin diğerinin alternatifi olarak sunulması dinî açıdan doğru değildir.

 

ÇEK, SENET GİBİ ÖDEME ARAÇLARIYLA KURBAN BAĞIŞI YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

Evet, 45 günlük evrak alabiliyoruz.

BİRKAÇ GÜNDE DÜNYANIN 5 KITASINDA KURBAN KESİMİ NASIL GERÇEKLEŞEBİLİYOR?

Vakfımız 5 kıtada, organizasyon kabiliyeti olan birçok partner kuruluş vasıtasıyla kurban organizasyonu gerçekleştirmektedir. Bu kurumlar kurban bayramı öncesinde dağıtımı yapılacak bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin tespiti, kurbanlıkların satın alımı, kesimi ve dağıtım organizasyonunun planlamasını yapmaktadır.

 

Bu ön hazırlıkların ardından kurbanların kesimlerine refakat edecek olan İHH görevlileri, kesecekleri kurban miktarınca vekâleti alarak bayram öncesinde kesim yapılacak ülkelere gitmekte ve burada partner kuruluşlarımız nezaretinde bayram namazı akabinde başlayarak kurban bayramının üçüncü günü ikindi vaktine kadar kesimleri yapmakta ve dağıtımları gerçekleştirmektedirler.

 

ÖLMÜŞ KİMSELER İÇİN KURBAN KESİLİR Mİ?

Son zamanlarda halkımız arasında yaygınlaşma eğilimi gösteren ve “ölü kurbanı” veya “kabir kurbanı” diye isimlendirilen bir kurban çeşidi dinen yoktur. Ancak ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Kurban borcu olup da hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise, mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir.

 

Vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmesi gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere kurbanını çeşitli hayır kurumlarına veya fakir ve muhtaç kişilere bağışlayabilir.

 

AKİKA, ADAK VE ŞÜKÜR KURBANLARI DA KURBAN BAYRAMINDA KESTİRİLEBİLİR Mİ?

Kurban bayramı içerisinde farklı niyetlerle bağışlanan kurbanların kesimleri de yapılabilmektedir

 

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, akıl-baliğ (akıllı-ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getirmesi gereken mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olmak üzere kurban kesmelidir.

 

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Vakfımız, bağışladığınız kurban hissesinin tümünü ihtiyaç sahiplerine pay etmektedir. Hz. Peygamber (sav), kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.

 

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR??

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca, çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kesim esnasında hayvanların birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmelidir.